Chirurg na pokładzie

Drodzy Pacjenci! Do naszego zespołu dołączył lekarz dentysta Marcin Ładniak Jest specjalistą w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, współautorem wielu specjalistycznych publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ciągle…

Read more